Przejdź do treści

Diecezjalny etap Synodu Rzymskiego zakończony

Uroczystą Mszą Świętą w kieleckiej bazylice katedralnej zakończył się diecezjalny etap Synodu Rzymskiego, zwołanego przez Ojca Świętego Franciszka. Przewodniczył jej biskup kielecki Jan Piotrowski.

Trwający Synod Rzymski podzielony jest na trzy etapy – diecezjalny, kontynentalny i ogólnokościelny. Jego tematem jest synodalność Kościoła – życie w kościelnych wspólnotach, zarówno tych formalnych, jak i nieudokumentowanych.

– Przez kilka miesięcy w różnych sprawach naszej diecezji, zespoły synodalne pracowały nad dziesięcioma zagadnieniami. Zespoły pochodziły z różnych stron, przede wszystkich ze wspólnot parafialnych. Została opracowana diecezjalna synteza, którą Ksiądz Biskup pośle do dalszych prac – powiedział ksiądz profesor Jarosław Czerkawski, koordynator diecezjalnego zespołu synodalnego.

Homilię podczas Eucharystii wygłosił biskup Jan Piotrowski. Podkreślił, że swoje chrześcijańskie powołanie realizować możemy na różny sposób.

– Jesteśmy różny w naszym powołaniu – małżeńskim, kapłańskim, osób życia konsekrowanego, dotyczy to również pracy zawodowej oraz służby społecznej i politycznej. Na każdym z tych etapów ludzkiego życia, chrześcijanin powinien być umocniony łaską Bożą, a wtedy swoimi uczyni słowa psalmisty – „Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, bo serce napomina mnie nawet nocą. Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, on jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje”. Zdrowy rozsądek oraz prawe serce głosem sumienia jest stróżem naszych codziennych wyborów. Wtedy nic w moim chrześcijańskim życiu nie może być obojętne – co powiem, jak się zachowam i ku czemu będę zmierzać.

Kaznodzieja powiedział także, że prace synodalne pozwalają nam odkrywać nowe horyzonty w Kościele.

– To wszystko, co w zespołach synodalnych było przedmiotem dyskusji i szukaniem odpowiedzi na pytania, wymianą opinii oraz doświadczeń będzie użyteczne, jeśli będzie służyć pogłębieniu i ożywieniu świadectwa wiary oraz ożywieniu Kościoła, który jest mistycznym Ciałem Jezusa Chrystusa, a nie instytucją z doskonałą ludzką strategią.

– Naszym zadaniem było przygotowanie syntezy i zebranie tych prac, które do nas spłynęły, a było ich ponad sto. Każdy zespół dostrzegał co innego – większość patrzyła przez pryzmat swojej parafii. Wniosek jest taki, że ważne są grupy i zespoły wiernych, działające w Kościele – mówi Marek Pycia prezes Akcji Katolickiej diecezji kieleckiej, który był członkiem diecezjalnego zespołu synodalnego.

Tekst za: