Przejdź do treści

Biskup Jan Piotrowski zainaugurował Synod

Rozpoczął się diecezjalny etap Synodu Rzymskiego. Otworzył go podczas uroczystej Eucharystii w kieleckiej katedrze biskup kielecki Jan Piotrowski. Mszę świętą koncelebrowali biskupi pomocniczy Marian Florczyk i Andrzej Kaleta, a także kapłani, którzy będą uczestniczyć w pracach Synodu. W homilii mówił o znaczeniu tego wydarzenia, wręczył także nominacje dla członków Zespołu Synodalnego Diecezji Kieleckiej, którego zadaniem będzie koordynowanie prac.

Zwołany w tym roku przez Ojca Świętego Franciszka Synod Rzymski podzielony jest na trzy etapy – diecezjalny, kontynentalny i ogólnokościelny. Jego tematem jest synodalność Kościoła – życie w kościelnych wspólnotach, zarówno tych formalnych, jak i tych nieudokumentowanych. Każdy wierny zaproszony jest do włączenia się w prace Synodu.

– Ojciec Święty nie wyznacza wyjątkowych kryteriów organizacji, sekretariatów, ale mówi też o pewnej spontaniczności, marzeniach i propozycjach. Nasza jubileuszowa katedra przez 850 lat była świadkiem wielu uroczystości, ale po raz pierwszy jako kościół biskupa, z woli Ojca Świętego jest świadkiem takiego wydarzenia. Synody nie są nowością w Kościele katolickim – były synody prowincjalne, diecezjalne, poświęcone Kościołom na poszczególnych kontynentach, kapłaństwu, posłudze biskupiej, czy życiu konsekrowanemu – przypomniał w homilii biskup.

Dodał także, że w diecezji kieleckiej również odbyły się trzy synody diecezjalne – w 1927 roku, w 1958 roku i w 1991 roku. Pierwsze dwa miały charakter jurydyczny i regulowały sprawy obowiązków kapłanów i wiernych. Trzeci natomiast zakończył się podczas wizyty papieża Jana Pawła II w Kielcach i zmierzał do ożywienia wiernych, poprzez ich uczestnictwo w pracach.

Pasterz naszej diecezji wyjaśnił, że do udziału w Synodzie zaproszeni są wszyscy wierni:

– Tym razem Ojciec Święty Franciszek, zwołując Synod Rzymski pragnie, by w synodalnym doświadczeniu Kościoła uczestniczyli nie tylko biskupi. Do pójścia wspólną drogą zaprasza wszystkich wiernych, bo wszyscy przez Chrzest i Bierzmowanie otrzymali Ducha Świętego, a w Eucharystii karmią się Ciałem żyjącego Pana. Wszyscy budują też mistyczne Ciało Chrystusa czyli Kościół i są za niego współodpowiedzialni.

Biskup podkreślił także, że w procesie synodalnym nie należy nikogo pominąć:

– Ojciec Święty stawia pytanie – czy w tym całym procesie naszej rozmowy o Kościele nie wykluczymy tych, których głos łatwo zignorować, bo są z jakiegoś powodu słabsi, zmarginalizowani i mniej obecni w nurcie życia naszej wspólnoty, ale też należy wiedzieć, że Synod jest drogą Kościoła, a więc tych, którzy należą do niego przez Chrzest Święty. Nie ma być jarmarcznym targiem wszystkich reformatorów Kościoła ze świata.

Wysłuchaj całej homilii:

Pod koniec Mszy Świętej biskup wręczył nominacje dla członków Zespołu Synodalnego Diecezji Kieleckiej. W jego skład wchodzą:

  • ks. dr hab. Jarosław Czerkawski, proboszcz parafii św. Izydora w Kielcach-Posłowicach, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, koordynator Zespołu
  • ks. dr Mirosław Cisowski, Wikariusz Biskupi do spraw Duszpasterstwa
  • ks. dr Marcin Rokita, wykładowca wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego
  • ojciec dr Jan Strumiłowski z Archiopactwa Cystersów w Jędrzejowie
  • siostra dr Natalia Białek, dyrektor Liceum Świętej Jadwigi Królowej w Kielcach
  • dr hab. Małgorzata Krzysztofik, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Weronika Leszczyńska z Duszpasterstwa Młodzieży „Skała”
  • Marek Pycia, prezes Akcji Katolickiej diecezji kieleckiej

– Grupa ma za zadanie zbierać opinie i sugestie, będziemy pracować też w mniejszych grupach. Uruchomiony zostanie adres e-mail, gdzie każdy wierny będzie mógł przesłać swoje spostrzeżenia – zapowiada ks. Jarosław Czerkawski, koordynator Zespołu.

– Jestem od 28 lat w Domowym Kościele. Jak na razie nie wiem dokładnie, co będziemy robić, ale mam nadzieję, że podołamy – mówi dr hab. Małgorzata Krzysztofik.

– Można powiedzieć, że ta nominacja była w pewnym sensie przypadkiem. Jedna z koleżanek nie mogła podjąć tego zadania, druga nie odebrała telefonu. Zgodziłam się przyjąć tę funkcję, ale zastanawiałam się, na co się piszę. Spojrzałam na obraz Pana Jezusa i pomyślałam „Jakie Ty mi dajesz ogromne zadanie”. Mam nadzieję, że podołam – mówi Radiu eM Weronika Leszczyńska.

Prace etapu diecezjalnego potrwają do wiosny przyszłego roku. Protokół zostanie przekazany do etapu kontynentalnego, a wnioski będą zaprezentowane w 2023 roku podczas ostatniej, ogólnokościelnej fazy Synodu.

Tekst za: Radio eM Kielce