Synod o synodalności
w diecezji kieleckiej

„Synod” to starożytne i czcigodne słowo w Tradycji Kościoła, którego znaczenie przywołuje najgłębsze treści Objawienia […] Wskazuje na drogę, po której Lud Boży idzie razem. Odnosi się również do Pana Jezusa, który przedstawia siebie samego jako „drogę, prawdę i życie” (J 14,6) i do faktu, że chrześcijanie, idąc za Nim, początkowo byli nazywani „zwolennikami drogi”

Tym razem Ojciec Święty Franciszek, zwołując Synod Rzymski pragnie, by w synodalnym doświadczeniu Kościoła uczestniczyli nie tylko biskupi. Do pójścia wspólną drogą zaprasza wszystkich wiernych, bo wszyscy przez Chrzest i Bierzmowanie otrzymali Ducha Świętego, a w Eucharystii karmią się Ciałem żyjącego Pana. Wszyscy budują też mistyczne Ciało Chrystusa czyli Kościół i są za niego współodpowiedzialni.”

Homilia Biskupa Kieleckiego na rozpoczęcie synodu w Diecezji:

Synod 2021 - 2023

Po co jest synod?

Synod o synodalności ma pomóc wszystkim członkom Kościoła odbudować naderwane relacje i wzbudzić wzajemne zaufanie, aby wspólnie iść jedną drogą, jaką jest podążanie za Chrystusem.

Jak uczestniczyć?

Aby dołączyć do drogi synodalnej, wystarczy mieć pragnienie wspólnego budowania lepszej przyszłości z innymi, w Kościele i społeczeństwie oraz wypełnić formularz rejestracyjny.

Aktualności

9
Biskup Jan Piotrowski zainaugurował Synod
Rozpoczął się diecezjalny etap Synodu Rzymskiego. Otworzył go podczas uroczystej Eucharystii w kieleckiej katedrze biskup kielecki Jan Piotrowski. Mszę świętą koncelebrowali biskupi pomocniczy Marian Florczyk i Andrzej Kaleta, a także kapłani, którzy będą uczestniczyć w pracach Synodu.…